2006-12-09 00:06:27# 133. lþ.#F 46.#27. fundur. Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., til 00:46:36| L gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum). --- Þskj. 410, nál. 563 og 603, brtt. 602.

[00:06]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Arnbjörg Sveinsdóttir):


[00:08]

Frsm. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[00:18]

Steingrímur J. Sigfússon:


[00:33]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Arnbjörg Sveinsdóttir) (andsvar):


[00:35]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[00:37]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Arnbjörg Sveinsdóttir) (andsvar):


[00:38]

Jóhann Ársælsson: