2006-12-09 10:39:44# 133. lþ.#F 47.#6. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 10:40:40| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 266. mál (álagningarhlutföll). --- Þskj. 275, nál. 522.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:39]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 522 samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--4. gr. og ákv. til brb. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.