2006-12-09 10:50:20# 133. lþ.#F 47.#11. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 10:51:00| A gert 21 14:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). --- Þskj. 390, nál. 555.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:50]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.