2006-12-09 10:51:02# 133. lþ.#F 47.#12. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 10:52:57| A gert 11 9:12
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 386. mál (eigið fé, EES-reglur). --- Þskj. 428, nál. 604.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:51]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 604 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

5.--8. gr. (verða 6.--9. gr.) og ákv. til brb. I--III samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.