2006-12-09 12:22:04# 133. lþ.#F 48.#20. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 14:53:22| L gert 18 8:16
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286, nál. 568 og 570, brtt. 569, 571, 601 og 605.

[12:22]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[12:45]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[12:47]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[12:49]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[12:51]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[12:51]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (andsvar):


[12:53]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[12:55]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (andsvar):


[12:56]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[12:57]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[12:59]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[13:02]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[13:03]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[13:04]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[13:22]

Ögmundur Jónasson:


[13:36]

Fjármálaráðherra (Árni M. Mathiesen) (andsvar):


[13:38]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[13:40]

Fjármálaráðherra (Árni M. Mathiesen) (andsvar):


[13:42]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[13:43]

Guðjón A. Kristjánsson:


[13:55]

Kristinn H. Gunnarsson:


[14:13]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:15]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[14:17]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:19]

Guðjón Ólafur Jónsson (andsvar):


[14:20]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[14:22]

Útbýting þingskjala:

[14:22]

Sæunn Stefánsdóttir:


[14:33]

Birgir Ármannsson:


[14:42]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:50]

Guðjón Ólafur Jónsson (andsvar):


[14:51]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[14:52]

Guðjón Ólafur Jónsson (andsvar):