2006-12-09 18:23:13# 133. lþ.#F 49.#3. fundur. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda., til 18:27:01| A gert 12 15:32
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 133. lþ.

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, frh. 2. umr.

Frv. GHH o.fl., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 536, nál. 654, brtt. 655.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:23]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (BÁ, EOK, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 655,1 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

20 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjarn, JBjart, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

3.--4. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 655,2 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 655,3 (6. gr. falli brott) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, JBjart, KLM, MF, SigurjÞ, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 655,4 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

8. gr. (verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

9.--15. gr. (verða 8.--14. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, EOK, KHG, SKK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

16 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.