2006-12-09 18:37:24# 133. lþ.#F 50.#1. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 18:40:35| L gert 13 15:0
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 3. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286 (með áorðn. breyt. á þskj. 569, 601), brtt. 693 og 694.

[18:37]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):