Útbýting 133. þingi, 49. fundi 2006-12-09 17:20:34, gert 12 15:32

Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla, 469. mál, fsp. ÞBack, þskj. 690.

Tekjuskattsgreiðslur banka, 470. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 695.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 276. mál, brtt. DJ, þskj. 693; brtt. JóhS o.fl., þskj. 694.