Dagskrá 133. þingi, 46. fundi, boðaður 2006-12-08 23:59, gert 21 9:32
[<-][->]

46. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 8. des. 2006

að loknum 45. fundi.

---------

 1. Flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta, stjfrv., 186. mál, þskj. 187 (með áorðn. breyt. á þskj. 475). --- 3. umr. Ef leyft verður.
 2. Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum, stjfrv., 231. mál, þskj. 234. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 3. Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, stjfrv., 347. mál, þskj. 376 (með áorðn. breyt. á þskj. 507, 560). --- 3. umr. Ef leyft verður.
 4. Lögheimili og skipulags- og byggingarlög, stjfrv., 220. mál, þskj. 221 (með áorðn. breyt. á þskj. 538). --- 3. umr. Ef leyft verður.
 5. Fæðingar- og foreldraorlof, stjfrv., 428. mál, þskj. 516. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 6. Ættleiðingarstyrkir, stjfrv., 429. mál, þskj. 517, nál. 584, brtt. 585. --- 2. umr.
 7. Veiting ríkisborgararéttar, frv., 413. mál, þskj. 468. --- 1. umr.
 8. Jarðalög, frv., 418. mál, þskj. 487. --- 1. umr.
 9. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, frv., 435. mál, þskj. 536. --- 1. umr.
 10. Búnaðarfræðsla, stjfrv., 189. mál, þskj. 190, nál. 489, brtt. 490 og 541. --- 2. umr.
 11. Álbræðsla á Grundartanga, stjfrv., 93. mál, þskj. 93, nál. 551. --- 2. umr.
 12. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, stjfrv., 95. mál, þskj. 95, nál. 552, brtt. 554. --- 2. umr.
 13. Landsvirkjun, stjfrv., 364. mál, þskj. 396, nál. 553. --- 2. umr.
 14. Breyting á lögum á orkusviði, stjfrv., 365. mál, þskj. 397, nál. 586, brtt. 587. --- 2. umr.
 15. Loftferðir, stjfrv., 389. mál, þskj. 431, nál. 578, brtt. 579. --- 2. umr.
 16. Málefni aldraðra, stjfrv., 190. mál, þskj. 191, nál. 525. --- 2. umr.
 17. Almannatryggingar og málefni aldraðra, stjfrv., 330. mál, þskj. 353, nál. 582 og 599, brtt. 583 og 600. --- 2. umr.
 18. Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar, stjfrv., 232. mál, þskj. 235, nál. 539, brtt. 540. --- 2. umr.
 19. Lífeyrissjóðir, stjfrv., 233. mál, þskj. 236, nál. 491, brtt. 492. --- 2. umr.
 20. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 266. mál, þskj. 275, nál. 522. --- 2. umr.
 21. Ársreikningar, stjfrv., 302. mál, þskj. 317, nál. 546. --- 2. umr.
 22. Skráning og mat fasteigna, stjfrv., 350. mál, þskj. 379, nál. 543. --- 2. umr.
 23. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., stjfrv., 357. mál, þskj. 388, nál. 544. --- 2. umr.
 24. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, stjfrv., 374. mál, þskj. 408, nál. 545. --- 2. umr.
 25. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., stjfrv., 359. mál, þskj. 390, nál. 555. --- 2. umr.
 26. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 386. mál, þskj. 428, nál. 604. --- 2. umr. Ef leyft verður.
 27. Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., stjfrv., 376. mál, þskj. 410, nál. 563 og 603, brtt. 602. --- 2. umr.
 28. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, stjfrv., 276. mál, þskj. 286, nál. 568 og 570, brtt. 569, 571, 601 og 605. --- 2. umr.
 29. Flugmálastjórn Íslands, stjfrv., 390. mál, þskj. 432, nál. 580, brtt. 581. --- 2. umr.
 30. Póst- og fjarskiptastofnun, stjfrv., 397. mál, þskj. 441, nál. 588, brtt. 589. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna (athugasemdir um störf þingsins).
 2. Afbrigði um dagskrármál.