Fundargerð 133. þingi, 32. fundi, boðaður 2006-11-22 12:00, stóð 12:00:03 til 12:08:41 gert 23 7:51
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

32. FUNDUR

miðvikudaginn 22. nóv.,

kl. 12 á hádegi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[12:01]

Forseti tilkynnti að um kl. hálffjögur færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 4. þm. Suðvest.

[12:01]

Útbýting þingskjala:


Ársreikningar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 302. mál (vanskil á ársreikningi). --- Þskj. 317.

[12:03]


Skráning og mat fasteigna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (framlenging umsýslugjalds). --- Þskj. 379.

[12:03]


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 357. mál (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds). --- Þskj. 388.

[12:04]


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 358. mál (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). --- Þskj. 389.

[12:05]


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 359. mál (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). --- Þskj. 390.

[12:05]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 374. mál (skuldabréfaeign lífeyrissjóða). --- Þskj. 408.

[12:06]


Afnám verðtryggingar lána, frh. fyrri umr.

Þáltill. SigurjÞ o.fl., 10. mál. --- Þskj. 10.

[12:06]


Samkeppnislög, frh. 1. umr.

Frv. BjarnB o.fl., 11. mál (mat á lögmæti samruna). --- Þskj. 11.

[12:07]


Stjórnarskipunarlög, frh. 1. umr.

Frv. KHG, 12. mál (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra). --- Þskj. 12.

[12:07]

Fundi slitið kl. 12:08.

---------------