Fundargerð 133. þingi, 43. fundi, boðaður 2006-12-06 20:00, stóð 20:00:09 til 21:53:15 gert 7 7:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

miðvikudaginn 6. des.,

kl. 8 síðdegis.

Dagskrá:

[20:01]

Útbýting þingskjala:


Vörugjald, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 416. mál (lækkun matarskatts). --- Þskj. 482.

[20:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 1. umr.

Stjfrv., 419. mál (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). --- Þskj. 494.

[20:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingagjald, 1. umr.

Stjfrv., 420. mál (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða). --- Þskj. 495.

[20:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fæðingar- og foreldraorlof, 1. umr.

Stjfrv., 428. mál (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna). --- Þskj. 516.

[20:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ættleiðingarstyrkir, 1. umr.

Stjfrv., 429. mál (heildarlög). --- Þskj. 517.

[21:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 21:53.

---------------