Fundargerð 133. þingi, 49. fundi, boðaður 2006-12-09 23:59, stóð 16:27:35 til 18:35:48 gert 11 11:10
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

49. FUNDUR

laugardaginn 9. des.,

að loknum 48. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:28]


Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 2. umr.

Frv. GHH o.fl., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 536, nál. 654, brtt. 655.

[16:29]

[17:20]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðhátíðarsjóður, síðari umr.

Stjtill., 356. mál (starfslok sjóðsins). --- Þskj. 386, nál. 621.

[17:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 2. umr.

Stjfrv., 419. mál (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). --- Þskj. 494, nál. 639.

[17:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, 2. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 458, nál. 640, brtt. 641.

[17:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingagjald, 2. umr.

Stjfrv., 420. mál (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða). --- Þskj. 495, nál. 649, brtt. 650.

[17:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286, nál. 568 og 570, brtt. 569, 571, 601 og 605.

[17:44]


Vörugjald, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 416. mál (lækkun matarskatts). --- Þskj. 482, nál. 626, brtt. 627, 628, 629, 630, 631 og 632.

[18:00]


Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, frh. 2. umr.

Frv. GHH o.fl., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 536, nál. 654, brtt. 655.

[18:23]


Þjóðhátíðarsjóður, frh. síðari umr.

Stjtill., 356. mál (starfslok sjóðsins). --- Þskj. 386, nál. 621.

[18:27]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 697).


Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 419. mál (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). --- Þskj. 494, nál. 639.

[18:27]


Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, frh. 2. umr.

Stjfrv., 408. mál. --- Þskj. 458, nál. 640, brtt. 641.

[18:28]


Tryggingagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 420. mál (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða). --- Þskj. 495, nál. 649, brtt. 650.

[18:31]

Fundi slitið kl. 18:35.

---------------