Fundargerð 133. þingi, 67. fundi, boðaður 2007-02-07 12:00, stóð 11:59:20 til 12:25:02 gert 7 13:44
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

67. FUNDUR

miðvikudaginn 7. febr.,

kl. 12 á hádegi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Málefni Frjálslynda flokksins.

[11:59]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 450. mál (EES-reglur). --- Þskj. 591.

[12:20]


Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 541. mál (heildarlög). --- Þskj. 810.

[12:21]


Bókmenntasjóður, frh. 1. umr.

Stjfrv., 513. mál (heildarlög). --- Þskj. 776.

[12:21]


Rammaáætlun um náttúruvernd, frh. fyrri umr.

Þáltill. ISG o.fl., 18. mál. --- Þskj. 18.

[12:22]


Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41.

[12:22]


Áfengislög, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 44. mál (auglýsingar). --- Þskj. 44.

[12:23]


Vegagerð um Stórasand, frh. fyrri umr.

Þáltill. HBl o.fl., 59. mál. --- Þskj. 59.

[12:23]


Afnám stimpilgjalda, frh. fyrri umr.

Þáltill. SigurjÞ o.fl., 50. mál. --- Þskj. 50.

[12:24]

Fundi slitið kl. 12:25.

---------------