2007-06-13 16:19:06# 134. lþ.#F 10.#13. fundur. Stjórnarráð Íslands., til 16:19:36| A gert 13 17:16
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 134. lþ.

Stjórnarráð Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna). --- Þskj. 40.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:19]

Frv. samþ. með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, EKG, EOK, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GSv, HHj, IllG, JónG, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb.
nei:
AtlG, ALE, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GMJ, GAK, GÁ, HöskÞ, IIG, JM, KHG, MS, SF, SJS, VS, ÞBack.

13 þm. (ÁKÓ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, GLG, GÞÞ, ISG, JóhS, KJak, KLM, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.