2007-06-13 16:19:38# 134. lþ.#F 10.#14. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 16:20:06| A gert 13 17:16
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 134. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 7. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 41.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:20]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ALE, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, EKG, EOK, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÁ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, IIG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack.

13 þm. (ÁKÓ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, GLG, GÞÞ, ISG, JóhS, KJak, KLM, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.