Fundargerð 134. þingi, 9. fundi, boðaður 2007-06-13 10:30, stóð 10:30:35 til 14:05:05 gert 14 10:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

9. FUNDUR

miðvikudaginn 13. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Vatnalög -- hækkun launa seðlabankastjóra.

[10:30]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Afbrigði um dagskrármál.

[10:53]


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 14. mál. --- Þskj. 35.

[10:53]

[11:00]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 37).


Almannatryggingar og málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 11. mál (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri). --- Þskj. 11, nál. 22 og 32, brtt. 23 og 33.

[11:00]

Frv. gengur til 3. umræðu.


Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna, frh. síðari umr.

Stjtill., 12. mál. --- Þskj. 16, nál. 27.

[11:22]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 39).


Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna). --- Þskj. 1, nál. 24 og 26, brtt. 25.

[11:29]

Frv. gengur til 3. umræðu.


Verðbréfaviðskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 7. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 7, nál. 28, brtt. 29.

[11:38]

Frv. gengur til 3. umræðu.


Kauphallir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 8. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 8, nál. 28, brtt. 30.

[11:42]

Frv. gengur til 3. umræðu.


Fjármálafyrirtæki o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 9. mál (EES-reglur). --- Þskj. 9, nál. 28, brtt. 31.

[11:44]

Frv. gengur til 3. umræðu.


Þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, 3. umr.

Stjfrv., 2. mál (stækkun Evrópusambandsins og EES). --- Þskj. 2.

Enginn tók til máls.

[11:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 44).


Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík, 2. umr.

Stjfrv., 13. mál. --- Þskj. 17, nál. 34 og 36.

[11:47]

[Fundarhlé. --- 12:49]

[14:01]

Frv. gengur til 3. umræðu.

Fundi slitið kl. 14:05.

---------------