Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
134. löggjafarþing 2007.
Þskj. 12 —  10. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 74/1992, 102/1993 og 68/2007.

Frá Sturlu Böðvarssyni.    Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
    Við 66. gr. laganna, sbr. 25. gr. laga nr. 68/2007, bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
    Við atkvæðagreiðslu með rafeindabúnaði, svo og nafnakall, er þingmanni heimilt að gera stutta grein fyrir atkvæði sínu. Slík greinargerð má þó eigi taka lengri tíma en eina mínútu.

Greinargerð.


    Við breytingar á þingsköpum á nýafstöðnu þingi féll brott af misgáningi lokamálsgrein 66. gr. laganna og er því lagt til að hún bætist við að nýju efnislega óbreytt.