Fjarvistarleyfi 135. þingi, 93. fundi 17., gert 28 9:12

Árni M. Mathiesen fjmrh.,

Birgir Ármannsson, 9. þm. Reykv. s.,

Ellert B. Schram, 11. þm. Reykv. n.