2008-04-17 10:30:02# 135. lþ.#F 93.#91. fundur. Tilhögun þingfundar., til 10:40:33| L gert 18 10:41
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 135. lþ.

Tilhögun þingfundar.

[10:33]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[10:34]

Árni Þór Sigurðsson (um fundarstjórn):


[10:35]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[10:35]

Kolbrún Halldórsdóttir (um fundarstjórn):


[10:36]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


[10:37]

Kolbrún Halldórsdóttir (um fundarstjórn):


[10:38]

Álfheiður Ingadóttir (um fundarstjórn):


[10:39]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:40]

Afbrigði um 4. mgr. 10. gr. þingskapa samþ. með 26:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, BjH, EKG, EÓÁ, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GÁ, HHj, HerdÞ, ISG, JóhS, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, REÁ, RR, SKK, StB, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN.

31 þm. (ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, BVG, EMS, EBS, GHH, GHK, GSv, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, MS, MÁ, ÓN, SÖE, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.