Útbýting 135. þingi, 93. fundi 2008-04-17 14:34:32, gert 28 9:12

Bjargráðasjóður, 587. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 909.