Fjarvistarleyfi 135. þingi, 106. fundi 22., gert 23 15:54

Einar K. Guðfinnsson slrh.,

Ellert B. Schram, 11. þm. Reykv. n.,

Jóhanna Sigurðardóttir féltrmrh.,

Þuríður Backman, 8. þm. Norðaust.