2008-05-26 16:12:40# 135. lþ.#F 108.#3. fundur. Leikskólar., til 16:53:23| A gert 18 8:38
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 135. lþ.

Leikskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 287. mál (heildarlög). --- Þskj. 321, nál. 1011, brtt. 1012 og 1071.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:17]

[16:13]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:14]

Höskuldur Þórhallsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:15]

Katrín Júlíusdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:16]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1012,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,2.a samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

2 þm. (KolH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, EBS, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,2.b--e samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1071,1 felld með 37:16 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GMJ, GAK, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

2 þm. (RR, SVÓ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BjarnB, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:19]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:20]

Katrín Júlíusdóttir:


[16:22]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[16:23]

Árni Þór Sigurðsson:


2. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,3 samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1012,4 samþ. með 54 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1012,5 samþ. með 54 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1071,2 felld með 40:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, GMJ, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1012,6 samþ. með 51 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,7 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1012,8 (8. gr. falli brott) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,9 (ný fyrirsögn III. kafla) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1071,3 kölluð aftur.

Brtt. 1012,10 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1071,4 felld með 38:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, GMJ, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (BJJ, BjH, GAK, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:30]

Kolbrún Halldórsdóttir:


9. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

10.--11. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1012,11 samþ. með 52 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,12 samþ. með 54 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1012,13 samþ. með 54 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

15. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1012,14 samþ. með 53 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

17. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1012,15 samþ. með 52 shlj. atkv.

18. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1012,16 samþ. með 54 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

20.--21. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1012,17 samþ. með 55 shlj. atkv.

22. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1012,18 samþ. með 55 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1071,5 felld með 37:15 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GMJ, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (SVÓ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BÁ, BjarnB, GAK, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:38]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[16:39]

Höskuldur Þórhallsson:


24. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1071,6 kölluð aftur.

Brtt. 1071,7.a felld með 36:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, SVÓ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BjarnB, GMJ, GÞÞ, HHj, JónG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:42]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1071,7.b felld með 36:15 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁRJ, BjarnB, GMJ, GAK, GÞÞ, HHj, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1071,7.c felld með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, GMJ, GÞÞ, HHj, JM, KVM, KHG, MS, PN, PHB, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1071,7.d felld með 36:14 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, BjarnB, GMJ, GAK, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,19.a--b samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (AtlG, ÁI, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjarnB, BjH, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,19.c samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

14 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, LB, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

25. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

15 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,20 samþ. með 52 shlj. atkv.

26. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1071,8 felld með 39:14 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (SVÓ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,21 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

27. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, SF, VS, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1071,9 felld með 38:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, HHj, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (BJJ, BjH, GMJ, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 1012,22 samþ. með 52 shlj. atkv.

28. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

29. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, RR, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, KVM, KHG, MS, PN, PHB, REÁ, SVÓ, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:49]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1071,10 felld með 37:14 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BjH, GÁ, GSv, HöskÞ, JBjarn, KolH, SF, SJS, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb.

1 þm. (SVÓ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BJJ, BjarnB, EKG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1012,23 samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1071,11 felld með 39:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞSveinb.

6 þm. (BjH, GÁ, HöskÞ, SF, SVÓ, VS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁI, ÁRJ, BJJ, BjarnB, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

30. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

31. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.