2008-05-26 18:22:31# 135. lþ.#F 108.#6. fundur. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla., til 18:44:11| A gert 11 13:32
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 135. lþ.

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (kröfur til kennaramenntunar o.fl.). --- Þskj. 322, nál. 1013, brtt. 1014 og 1069.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:29]

[18:23]

Einar Már Sigurðarson (um atkvæðagreiðslu):


[18:25]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:26]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[18:27]

Höskuldur Þórhallsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1069,1 felld með 36:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

5 þm. (BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:30]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1069,2 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (BJJ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1069,3 felld með 36:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, JBjarn, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1014,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,4 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1014,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1014,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

11. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,5 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (VS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, GSv, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1014,4 samþ. með 49 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

14.--15. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1014,5 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1069,6 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

16. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1014,6 samþ. með 50 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

18.--19. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,7 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1014,7 samþ. með 49 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,8 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1069,9 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

22. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,10 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

6 þm. (BJJ, BjH, GÁ, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1014,8 samþ. með 50 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1069,11 felld með 37:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

5 þm. (BJJ, BjH, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1014,9 samþ. með 50 shlj. atkv.

24. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

25.--27. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1014,10 samþ. með 49 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1069,12 felld með 36:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB, ÖS.

5 þm. (BJJ, BjH, HöskÞ, SF, VS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BjarnB, EKG, GHH, GSB, GAK, ISG, KVM, KHG, MS, PN, REÁ, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. með 48 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.