2008-05-28 20:26:58# 135. lþ.#F 112.#12. fundur. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka., til 20:32:06| A gert 18 11:57
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 135. lþ.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 2. umr.

Stjfrv., 539. mál (aukið eftirlit og skráningarskylda). --- Þskj. 840, nál. 1138.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:28]

[20:27]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1138,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

3.--8. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1138,2 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, HHj, IllG, KVM, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, HHj, IllG, KVM, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

10.--11. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

12. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, HHj, IllG, KVM, KLM, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

13.--16. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

17. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, HHj, IllG, KVM, KLM, LB, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

18. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, HHj, IllG, KVM, KLM, LB, SJS, SVÓ, ÖS) fjarstaddir.

19.--23. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.