2008-05-29 14:32:20# 135. lþ.#F 113.#5. fundur. Skráning og mat fasteigna., til 14:36:06| A gert 18 13:10
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Skráning og mat fasteigna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 529. mál (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins). --- Þskj. 830, nál. 1097.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2.--13. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1097,1 samþ. með 56 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

15.--17. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1097,2 (ný 18. gr.) samþ. með 57 shlj. atkv.

19. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1097,3 samþ. með 54 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

21.--23. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1097,4 samþ. með 57 shlj. atkv.

24. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.