2008-05-29 14:46:14# 135. lþ.#F 113.#12. fundur. Umferðarlög., til 14:48:25| A gert 18 13:10
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 579. mál (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja). --- Þskj. 895, nál. 1124, brtt. 1125.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:46]

Brtt. 1125,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1125,2 (ný 2. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1125,3 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1125,4--5 samþ. með 56 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.