2008-05-29 17:25:18# 135. lþ.#F 113.#24. fundur. Opinberir háskólar., til 18:29:11| L gert 29 21:46
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Opinberir háskólar, 2. umr.

Stjfrv., 546. mál (heildarlög). --- Þskj. 847, nál. 1088 og 1178, brtt. 1089 og 1166.

[17:25]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigurður Kári Kristjánsson):


[17:37]

Frsm. minni hluta menntmn. (Kolbrún Halldórsdóttir):


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:54]

Of skammt var liðið frá útbýtingu þskj. 1231, 1245, 1246, 1248. --- Afbrigði samþ. með 32 shlj. atkv.

[17:55]

Höskuldur Þórhallsson:


[18:08]

Katrín Júlíusdóttir:


[18:20]

Frsm. minni hluta menntmn. (Kolbrún Halldórsdóttir) (andsvar):


[18:22]

Katrín Júlíusdóttir (andsvar):


[18:24]

Frsm. minni hluta menntmn. (Kolbrún Halldórsdóttir) (andsvar):


[18:26]

Katrín Júlíusdóttir (andsvar):