2008-05-29 20:29:40# 135. lþ.#F 113.#24. fundur. Opinberir háskólar., til 21:01:38| A gert 3 8:40
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Opinberir háskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 546. mál (heildarlög). --- Þskj. 847, nál. 1088 og 1178, brtt. 1089 og 1166.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:33]

[20:29]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:31]

Höskuldur Þórhallsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:31]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1089,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1166,1 felld með 35:16 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, GMJ, GAK, HöskÞ, JBjarn, KolH, KHG, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KÞJ, KLM, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (HöskÞ, MS, SF) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BjH, BjörgvS, EMS, GMJ, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, KHG, LB, SJS, VS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,2 felld með 35:16 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, GMJ, GAK, HöskÞ, JBjarn, KolH, KHG, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1089,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1166,3.a--b felld með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,3.c samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:36]

Sigurður Kári Kristjánsson:


Brtt. 1166,3.d--e kölluð aftur.

Brtt. 1089,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:38]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1166,4 felld með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:39]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[20:40]

Höskuldur Þórhallsson:


Brtt. 1089,4 (ný 6. gr.) samþ. með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,5 felld með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjarnB, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,6.a--b felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,6.c--d kölluð aftur.

8. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

11 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, PN, SF, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,7.a felld með 39:12 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS, VS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,7.b kölluð aftur.

9. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,8.a--b kölluð aftur.

Brtt. 1166,8.c--e felld með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,9.a felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,9.b--d kölluð aftur.

Brtt. 1089,5 samþ. með 52 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,10.a og e kölluð aftur.

Brtt. 1166,10.b--d felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,11.a felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,11.b--d kölluð aftur.

13. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,12 kölluð aftur.

14. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,13 kölluð aftur.

15. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,14 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

16. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1166,15.a--b kölluð aftur.

Brtt. 1166,15.c felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

17. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,16 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:50]

Sigurður Kári Kristjánsson:


Brtt. 1166,17 kölluð aftur.

Brtt. 1089,6 samþ. með 52 shlj. atkv.

18. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1166,18.a felld með 38:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GAK, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,18.b kölluð aftur.

Brtt. 1089,7 samþ. með 51 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,19 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

20. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,20 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

22. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,21 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

23. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,22 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjarnB, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:55]

Sigurður Kári Kristjánsson:


Brtt. 1089,8 samþ. með 52 shlj. atkv.

24. gr., svo breytt, samþ. með 39:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.

5 þm. (BJJ, HöskÞ, MS, SF, VS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:57]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1089,9 samþ. með 51 shlj. atkv.

25. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack*, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, PHB, SJS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 1166,23 kölluð aftur.

26. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

27. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1166,24 kölluð aftur.

28. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1089,10 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

29. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GMJ, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, PHB, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,25 kölluð aftur.

Brtt. 1089,11 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞS, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HöskÞ, JónG, KVM, KÓ, SF, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1166,26 felld með 39:12 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁI, ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.