2008-05-29 21:20:32# 135. lþ.#F 113.#31. fundur. Almannavarnir., til 21:42:21| A gert 18 13:10
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Almannavarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 190. mál (heildarlög). --- Þskj. 204, nál. 977 og 997, brtt. 978 og 998.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:24]

[21:21]

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


[21:22]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[21:23]

Atli Gíslason (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 998,1 felld með 35:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁKÓ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GAK, GÁ, ISG, JónG, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, LB, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 978,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 998,2 felld með 42:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 978,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 998,3 felld með 41:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 998,4 felld með 40:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb.

15 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GAK, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 998,5 felld með 41:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 978,4 samþ. með 50 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 998,6 felld með 42:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 978,5 samþ. með 50 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

10. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 978,6 samþ. með 49 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 978,7 samþ. með 50 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 998,7 felld með 41:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, HHj, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,8 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

13. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁI, ÁÞS, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JBjarn, JónG, KVM, KÓ, SJS, SVÓ) fjarstaddir.

Brtt. 978,9 samþ. með 50 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 978,10 samþ. með 51 shlj. atkv.

15. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 978,11 samþ. með 50 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 978,12 samþ. með 51 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

18. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 978,13 samþ. með 52 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 998,8 felld með 43:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,14 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, EBS, GSB, GÁ, ISG, JBjarn, JónG, KVM, KÓ, LB, SJS, SVÓ) fjarstaddir.

20. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

8 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 998,9 felld með 42:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, LB, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,15 samþ. með 50 shlj. atkv.

21. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

22. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 998,10 felld með 43:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, ISG, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,16 samþ. með 49 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 998,11 felld með 43:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GMJ, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

24. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

25. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 998,12 felld með 44:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

26. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

27.--28. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 978,17 samþ. með 52 shlj. atkv.

29. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

30.--31. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 998,13 felld með 44:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

32. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HHj, JBjarn, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 978,18 samþ. með 52 shlj. atkv.

33. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 978,19 samþ. með 52 shlj. atkv.

34. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

35. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 978,20 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.