2008-05-30 00:59:03# 135. lþ.#F 114.#17. fundur. Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., til 00:59:37| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 471. mál. --- Þskj. 1251.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:59]

Frv. samþ. með 45:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.