2008-05-30 01:33:59# 135. lþ.#F 114.#30. fundur. Meðhöndlun úrgangs., til 01:37:06| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Meðhöndlun úrgangs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 327. mál (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). --- Þskj. 522, nál. 1155, brtt. 1156.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:35]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1156,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

3.--5. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1156,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1156,3 (ný 7. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.