Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-22 10:31:49, gert 23 15:54

Endurskoðendur, 526. mál, nál. efh.- og skattn, þskj. 1049; brtt. efh.- og skattn, þskj. 1050.

Framhaldsskólar, 286. mál, nál. minni hluta menntmn., þskj. 1061.

Grunnskólar, 285. mál, brtt. KolH, þskj. 1070.

Leikskólar, 287. mál, brtt. KolH, þskj. 1071.

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 288. mál, brtt. KolH, þskj. 1069.