Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-22 16:43:08, gert 23 15:54

Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2007, 625. mál, skýrsla féltrmrh., þskj. 1019.

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 634. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 1085.