Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-22 19:44:14, gert 23 15:54

Almenn hegningarlög, 184. mál, nál. minni hluta allshn., þskj. 1080.

Lokafjárlög 2006, 500. mál, nál. minni hluta fjárln., þskj. 1083; nál. meiri hluta fjárln., þskj. 1084.

Nálgunarbann, 294. mál, brtt. KolH, þskj. 1048.

Ættleiðingar, 578. mál, nál. allshn., þskj. 1060.