Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-22 23:20:23, gert 23 15:54

Efni og efnablöndur, 431. mál, nál. umhvn., þskj. 1081; brtt. umhvn., þskj. 1082.