2008-09-11 18:59:40# 135. lþ.#F 122.#8. fundur. Þjóðskjalasafn Íslands., til 19:01:41| A gert 12 8:43
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 135. lþ.

Þjóðskjalasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 544. mál (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.). --- Þskj. 845, nál. 1340.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:00]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1340,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1340,2 samþ. með 38 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

4.--7. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.