2008-09-12 12:04:23# 135. lþ.#F 123.#6. fundur. Vopnalög., til 12:04:56| A gert 26 9:9
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 135. lþ.

Vopnalög, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 660. mál (námskeiðs- og prófagjöld). --- Þskj. 1324.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:04]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörkG, EKG, EBS, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, GStein, GSv, HHj, HöskÞ, ISG, JónG, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SÖE, SKK, VS, ÞBack, ÖJ.

22 þm. (ALJ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjH, BjörgvS, BBj, EMS, GMJ, GuðbH, GÁ, HerdÞ, IllG, JóhS, JBjarn, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.