2007-12-06 18:51:56# 135. lþ.#F 38.#11. fundur. Siglingalög., til 18:53:46| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 135. lþ.

Siglingalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 88. mál (uppfærsla takmörkunarfjárhæða). --- Þskj. 88, nál. 327, brtt. 328.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:52]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 328,1 samþ. með 43 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 328,2 samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.