2007-12-06 18:56:02# 135. lþ.#F 38.#14. fundur. Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð., til 19:00:25| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 135. lþ.

Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 128. mál (heildarlög). --- Þskj. 129, nál. 388, brtt. 389.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:56]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 389,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

3.--5. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 389,2 samþ. með 42 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

7.--9. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 389,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

11.--12. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 389,4 samþ. með 42 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

14.--16. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 389,5 samþ. með 41 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.