2007-12-10 15:27:52# 135. lþ.#F 40.#1. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 15:29:16| A gert 10 18:31
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 135. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 181. mál (starfsleyfi). --- Þskj. 194.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:29]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, DSk, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, JóhS, JBjarn, JHák, JM, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖJ, ÖS.

20 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjH, EMS, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JónG, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ) fjarstaddir.