2007-12-11 10:33:40# 135. lþ.#F 41.#1. fundur. Almannatryggingar o.fl., til 12:59:06| F gert 8 10:57
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 135. lþ.

Almannatryggingar o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 195. mál (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu). --- Þskj. 210, nál. 399 og 401, brtt. 400.

[10:34]

Ögmundur Jónasson:


[11:17]

Frsm. meiri hluta heilbrn. (Ásta Möller) (andsvar):


[11:19]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:21]

Frsm. meiri hluta heilbrn. (Ásta Möller) (andsvar):


[11:23]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:26]

Heilbrigðisráðherra (Guðlaugur Þór Þórðarson) (andsvar):


[11:27]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:29]

Heilbrigðisráðherra (Guðlaugur Þór Þórðarson) (andsvar):


[11:31]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:34]

Útbýting þingskjala:

[11:34]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:04]

Álfheiður Ingadóttir: