2007-12-12 11:21:34# 135. lþ.#F 42.#4. fundur. Olíugjald og kílómetragjald., til 11:23:11| A gert 11 9:40
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 135. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 231. mál (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds). --- Þskj. 250, nál. 417.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:21]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 417,1 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 417,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.