2007-12-14 10:32:56# 135. lþ.#F 45.#1. fundur. Þingsköp Alþingis., til 11:00:32| A gert 10 16:31
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 135. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 2. umr.

Frv. StB o.fl., 293. mál (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.). --- Þskj. 333, nál. 498 og 524, brtt. 499 og 525.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:47]

[10:33]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[10:34]

Atli Gíslason (um atkvæðagreiðslu):


[10:37]

Kristinn H. Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:39]

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:42]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:44]

Lúðvík Bergvinsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 499,1 (þrjár nýjar greinar, verða 1.--3. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 525,1 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 499,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 525,2 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

1. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:50]

Guðfinna S. Bjarnadóttir:


Brtt. 525,3 felld með 41:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

15 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, LB, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

2.--3. gr. (verða 5.--6. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 499,3 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

4. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

5. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

6.--8. gr. (verða 10.--12. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 499,4 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

9. gr. (verður 13. gr.), svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 525,4 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

10.--11. gr. (verða 14.--15. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 525,5 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 499,5 samþ. með 49 shlj. atkv.

12. gr. (verður 16. gr.), svo breytt, samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

13. gr. (verður 17. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 499,6 (ný grein, verður 18. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

14. gr. (verður 19. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 525,6 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

15. gr. (verður 20. gr.) samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 525,7 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 525,8 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 499,7 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

16. gr. (verður 21. gr.), svo breytt, samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

17. gr. (verður 22. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 525,9 felld með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÖS.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, EKG, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KJak, KolH, MS, SVÓ, VS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.