Útbýting 135. þingi, 40. fundi 2007-12-10 17:37:38, gert 10 18:31

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna, 209. mál, nál. fél.- og trn., þskj. 435; brtt. fél.- og trn., þskj. 436.

Losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum, 211. mál, svar umhvrh., þskj. 382.