2009-02-12 13:35:55# 136. lþ.#F 80.#3. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald., til 13:37:44| A gert 17 9:30
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 136. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 185. mál (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds). --- Þskj. 228, nál. 527.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.