Fjarvistarleyfi 136. þingi, 100. fundi 11., gert 12 8:36

Höskuldur Þórhallsson, 10. þm. Norðaust.,

Ragnheiður E. Árnadóttir, 9. þm. Suðvest.,

Þuríður Backman, 8. þm. Norðaust.,

Ögmundur Jónasson heilbrrh.