Fjarvistarleyfi 136. þingi, 117. fundi 30., gert 14 15:6

Helga Sigrún Harðardóttir, 3. þm. Suðurk.,

Jóhanna Sigurðardóttir forsrh.,

Katrín Jakobsdóttir menntmrh.,

Kolbrún Halldórsdóttir umhvrh.,

Kristinn H. Gunnarsson, 9. þm. Norðvest.,

Össur Skarphéðinsson utanrrh.