2009-03-16 16:25:33# 136. lþ.#F 104.#4. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 16:27:32| A gert 24 10:57
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 53. mál (yfirtökureglur). --- Þskj. 53, nál. 689, brtt. 690.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:26]

Brtt. 690,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 690,2--6 samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--18. gr., svo breyttar, samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.