2009-03-17 14:03:10# 136. lþ.#F 105.#3. fundur. Iðnaðarmálagjald., til 14:03:34| A gert 30 9:13
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 136. lþ.

Iðnaðarmálagjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 357. mál. --- Þskj. 607.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörkG, BBj, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, REÁ, SKK, SF, SVÓ, VS, ÞBack.

30 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GMJ, GSB, HöskÞ, IllG, JóhS, JónG, KVM, KJak, KÓ, KÞJ, ÓN, RR, SJS, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.