2009-03-30 16:28:19# 136. lþ.#F 117.#8. fundur. Bjargráðasjóður., til 16:31:20| A gert 31 7:48
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Bjargráðasjóður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (heildarlög). --- Þskj. 701, nál. 789.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:29]

[16:28]

Sturla Böðvarsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2.--15. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 789 samþ. með 47 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I--IV samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.